ENCDC - ሃገራዊ ባይቶ - المجلس الوطني

The official Website of the Eritrean National Council for Democratic Change

Tigringa

ደብዳቤ ናብ ዝኸበርካ ሓው ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)
ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ኣቀዲመ ዝዓዘዘ ናይ ቃልሲ ሰላምታይ እልእከላካ። ብምቕጻል፣ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤኹም ብዓወት
ምዝዛሙ ዝተሰማዓንና ሓጎስ ዓቢ ምዃኑ ክገልጸልካ ደስ ይብለኒ። ከምኡ’ውን ከም ናይ ነዊሕ ዓመታት
ምኩር ተቓላሳይ፣ ኣቦ መንበር ስልፊ ንኽትከውን ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዘንበሩልካ እምነት ኣብ ቦትኡ ምዃኑ ብምግላጽ፣ ተሰኪምካዮ ዘሎካ ሓላፍነት ብዓወት ንኸተሳላስሎ ልባዊ
ምንዮተይ አመሓላልፈልካ።
Read more>>

ብሓው ባህታ ሃይለማርያም፣ ተጠባባቒ ኣባል ፈጻሚ ቤ/ጽ ኤ.ሃ.ባ.ዲ.ለኣብ ፈስቲቫል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐረበ ቃል

ዝኸበርኩም ኣዳላውቲ ሽማግለ ፈስቲቫል።
ዝኸበርኩም ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ።
ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ናይዚ ፈስቲቫል።
ብስመይን ብስም መሪሕነትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞራስያዊ ለወጢ ኣብ መንጎኹም ተረኺበ ናይ
ደገፍ መልእክቲ ከቕረብ ክብሪ ይስማዓኒ።
ፈስቲቫልኩም ምስ ምዕዋት ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝብኒ ኤትራን ሃገራዊ ድሕነት
ኤርትራ -ሕድሪን ምትእስሳሩ፡ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኢዩ። እንቛዕ ካኣ ደስ በለኩም።
Read more>>

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ኤ/ሃ/ባ/ዲ/ለ

ክቡራትን ክቡራንን ኣንበብቲ ፡ 

ኣስዒብና ብሓው ነጋሽ ዑስማን፣ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤ/ጽ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪን ዝቐረበ ቃል ከነቕርበልኩም ደስ ይብለና። 

Read More>>

ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰዲህኤን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድርን ጀሚሩ

ሎሚ ዕለት 29 ሓምለ 2019 ሳልሳይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰዲህኤን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድርን ኣብ ቪስቫደን ብድምቀት ጀሚሩ ውዒሉ። ኣብዚ ታሪኻዊ ዝኾነ ሓድነታዊ ጉባኤዚ ካብ ኣወስትራልያ፡ ካናዳ፡ ኣመሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ኣባላት ክልቲኤን ፖለቲካዊ ሓይልታት መሪሕነትን ተወከልትን  ዝተሳተፍዎ ጉባኤ እዩ።
Read More>>

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢኣብ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት – ጅነቫ ተሳቲፉ

ወ/ሪት ሓናን መሓመድ ሳልሕ፣ ኣባል ፈጻሚ ቤ/ጽ ኤ/ሃ/ባ/ዲ/ለ፣ ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ወኪላ ኣብ’ቲ ካብ ዕለት 24 ሰነ ክሳብ 12 ሓምለ ዝካየድ ዘሎ መበል 41 ዙር ምዱብ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ተሳቲፋ።
Read more>>

ቃል መሪር ሓዘን

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብምኽንያት ዕርፍቲ ክብርቲ ኣዴና ወ/ሮ ዓሻ ዑስማን ኢድሪስ፣ በዓልቲ ቤት ጅግና ፈላሚ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ፣ ዝተሰማዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ፣ ንመዋቲት ኣብ ሰፊሕ ገነቱ ክቕበለን ንልዑል ፈጣሪ ንምህለል፣ ንኽቡራት ቤተ ሰበን መላእ ህዝቢ ኤርትራን፣ ብፍላይ ድማ ንኽቡር ተጋዳላይ ዶር. ከራር ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ጽንዓትን ኣኻእሉን ይሃቦም።
Read more>>

ጋዜጣዊ መግለጺ- 6 ሰነ 2019

ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ባይቶ ሱዳን፣ ነቶም ኣድማ ገይሮም ዘለዉ ሰላማውያን  ንምብታን፣ ሓይሊ ብድሕሪ ምጥቃሙ፡ ኣብ ሱዳን ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ውሳኔ ክምዝውስድ ክግመት ጸኒሑ’ዩ። ሚኒስትሪ ዜና ገባቲ ስርዓት  ኢሳያስ ብዕለት 5 ሰነ 2019 ኣብ ዘውጸኦ ጋዜጣዊ መግለጺ፣ ከሎ ጌና ንምቕዳሙ፡ ንሕብረት ኣፍሪቃ ጉዳይ ሱዳን ኣህጉራዊ መልክዕ ከየትሕዞን፡ ነቲ ኩነታት ከየጋድዶን ኣጠንቂቑ። ኣብ ርእሲኡ’ውን  መግለጺ ስርዓት ህግደፍ፡ ሕብረት ኣፍሪቃ   ድልየታት ህዝቢታት ኣፍሪቃ  ኣብ ምርግጋጽ ከም ዝፈሸለን፡ ንግዳማዊ ኢድ ምትእትታው ጠንቅታት ኣብ ምፍጣር ግደ ይጻወት ምህላዉ ገሊጹ።
Read more>>

ናይ ዮሃና መልእኽቲ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል ፊጥር ኣል ሙባረክ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል ፊጥር ኣል ሙባረክ፣ ንኹሎም ኤርትራውያንን፣ ሓይልታታ ዲሞክራስያዊ ለውጥን፣ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ከምኡ’ውን ንኣመንቲ እስልምና ኣብ ዓለም እንቛዕ ጾም ሮሞዳን ወዲእኩም ናብ ዒድ ብሰላም ኣብጻሕኩም ብምባል፣ ርሑስ ዒድ ክገብሮ ምንዮቱ ብምግላጽ፣ ንህዝብና ካብ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ተገላጊሉ፣ ኣብ መላእ ሃገርና ናይ ሓርነትን ሰላምን ርግኣታትን ሰንደቕ ዕላማ ዘንበልብለሉ እዋን ክኾናልና ንልዑል ፈጣሪ ይልምን።

ርሑስ ዒድ ኣል ፊጥር ይግበረልና !!

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
3 ሰነ 2019

ደምዳሚ መግለጺ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዲለ

ብድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ዝተገብረ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነትን፡ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፣ ብጉባኤን ብማእከላይ መሪሕነትን ዝተወስዱ ውሳኔታትን ዝተሓንጸጹ መደብ ዕዮን ንምትግባር፣ እዋናዊ ትልምታት ንምስራዕ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይዱ።
Read more>>

መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብኣጋጣሚ መበል 28 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ

ሎሚ 24 ግንቦት 2019፣ ኤርትራ ሃገርና  ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነጻ ዝወጸትሉ ዝኽሪ መበል 28 ዓመት እነብዕለሉ ዕለት ኢዩ። እዚ ነጻነት’ዚ ብሳላ’ቲ ንኣስታት 50 ዓመታት ዝወሰደ ሰላማውን ብረታውን ቃልሲ ህዝብናን ብዝተኸፍለ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ዝተረጋገጸ ነጻነት ኢዩ።
Read more>>

ደምዳሚ ኣዋጅ
ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ደውታ፣ ነቲ ዘጋጠሞ ቅልውላው ሰጊሩ፣ ኣብ መንጎ ኣካላቱ ዝኾኑ ሓይልታት ብዝነበረ ዘይምኽኑይ ምስሕሓባትን ካልእ ወድዓዊ ምኽንያታትን ዝተፈጥረ ቅልውላው ኣሊዩ፣ ኣብ ገዛእ ዓቕሙ ተመርኲሱ፣ ኣብ ትሕቲ “ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፣ ነጻነትናን ልዑላውነትና ንምዕቃብን፣ ሓድነት ህዝብና ንምዕዛዝን፣ ህልውን መጻእን ዕድልና ባዕልና ንምቊጽጻርን” ዝብል ጭርሖ፣ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ካብ ሚያዝያ 16 ክሳብ 21 2019 ኣብ ሽወደን ከተማ ስቶክሆልም ኣሰላሲሉ።
Read more>>

%d bloggers like this: